Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksJawatankuasa Kerja Hari Kebangsaan

Pengerusi Bersama Jawatankuasa Urus Setia
Yang Mulia Dato Paduka Dr. Haji Affendy bin Pehin Orang Kaya Saiful Mulok Dato Seri Paduka Haji Abidin
Yang Mulia Datin Paduka Dr. Hajah Norlila binti Dato Paduka Haji Abdul Jalil

Pengerusi Bersama Jawatankuasa Kerja Perhimpunan Agung dan Tim Kreatif
Yang Mulia Dato Paduka Dr. Haji Affendy bin Pehin Orang Kaya Saiful Mulok Dato Seri Paduka Haji Abidin
Yang Mulia Awang Haji Noor Jusmin bin Haji Abd. Samad

Pengerusi Bersama Jawatankuasa Kerja Jemputan dan Protokol
Yang Amat Mulia Pengiran Seri Wijaya Pengiran Haji Ahmad bin Pengiran Mohd. Yusof 
Yang Mulia Pengiran Hajah Mahani binti Pengiran Haji Ahmad

Pengerusi Bersama Jawatankuasa Kerja Menaikkan/
Menurunkan Bendera Besar/Pengagihan Bendera Kecil Meja dan Program Semarak Pengibaran Bendera
 
Yang Mulia Dato Paduka Dr. Haji Affendy bin Pehin Orang Kaya Saiful Mulok Dato Seri Paduka Haji Abidin
Yang Mulia Datin Paduka Dr. Hajah Norlila binti Dato Paduka Haji Abdul Jalil

Pengerusi Bersama Jawatankuasa Kerja Perbarisan
Yang Dimuliakan Pehin Datu Pekerma Jaya Mejar Jeneral Dato Paduka Seri Mohd. Tawih bin Abdullah
Yang Mulia Dato Paduka Seri Awang Haji Mohd. Jammy bin Haji Muhd. Shah Al-Islam
Yang Mulia Dato Paduka Dr. Haji Affendy bin Pehin Orang Kaya Saiful Mulok Dato Seri Paduka Haji Abidin
Yang Mulia Awang Haji Noor Jusmin bin Haji Abd. Samad
Yang Mulia Awang Haji Abdul Manap bin Othman

Pengerusi Bersama Jawatankuasa Kerja Penyertaan Penuntut-Penuntut
Yang Mulia Profesor Madya Dr. Haji Awang Azman bin Haji Ahmad
Yang Mulia Awang Haji Amer Hamzah bin Pehin Orang Kaya Amar Pahlawan Dato Seri Setia Awang Haji Zakaria
Yang Mulia Awang Haji Amiruddin bin Haji Mohammad Hassan

Pengerusi Bersama Jawatankuasa Kerja Kewangan/Perbelanjaan dan Cenderamata
Yang Mulia Dayang Hajah Norliah binti Haji Kula
Yang Mulia Awang Haji Amiruddin bin Haji Mohammad Hassan

Pengerusi Bersama Jawatankuasa Kerja Kecemasan dan Perubatan 
Yang Mulia Awang Mohammad Sabri bin Haji Anuar
Yang Mulia  Lt. Kolonel (B) Awang Yahya bin Haji Abdul Rahman
Yang Mulia Kolonel (B) Pengiran Haji Zulkifli bin Pengiran Haji Ismail

Pengerusi Bersama Jawatankuasa Kerja Keselamatan (Sekuriti) dan Lalu Lintas
Yang Amat Mulia Senior Supt. Pengiran Anak Haji Mohammed Saifullah bin Pengiran Indera Setia Diraja Sahibul Karib Pengiran Anak Haji Idris
Yang Mulia Senior Supt. Awang Radin Jofri bin Radin Mas Basiuni
Yang Mulia Kolonel (B) Pengiran Haji Zulkifli bin Pengiran Haji Ismail


Pengerusi Bersama Jawatankuasa Kerja Kelengkapan, Pintu Gerbang, Tenaga Elektrik, Perhiasan Jalan Raya (Street Decoration) dan Kain Rentang
Yang Mulia Awang Haji Amiruddin bin Haji Mohammad Hassan
Yang Mulia Awang Haji Ali bin Matyassin
Yang Mulia Awang Haji Amer Hishamuddin bin Pehin Orang Kaya Amar Pahlawan Dato Seri Setia Haji Zakaria
Yang Mulia Pengiran Jamra Weira bin Pengiran Haji Petra
Yang Mulia Haji Awang Azahar bin Haji Awang Adenan

Pengerusi Bersama Jawatankuasa Kerja Kebersihan dan Perhiasan Taman
Yang Mulia Awang Haji Ali bin Matyassin
Yang Mulia Awang Haji Shaharuddin Khairul bin Haji Anuar

Pengerusi Bersama Jawatankuasa Kerja Pengangkutan
Yang Mulia Dr. Awang Haji Supry bin Haji Ladi
Yang Mulia Pengiran Haji Rosli bin Pengiran Haji Halus
Yang Mulia Dayang Rostinah binti Pehin Orang Kaya Seri Sura Pahlawan Dato Paduka Haji Mohd. Tahir

Pengerusi Bersama Jawatankuasa Kerja Acara-Acara Keagamaan
Yang Mulia Awang Haji Abdul Rajid bin Haji Mohd. Salleh
Yang Mulia Dayang Hajah Noridah binti Abdul Hamid

Pengerusi Jawatankuasa Kerja Acara-Acara Keraian/Sampingan
Yang Mulia Awang Haji Rosmadee bin Haji Md. Daud

Pengerusi Bersama Jawatankuasa Kerja Media dan Publisiti
Yang Mulia Awang Haji Muhd. Suffian bin Haji Bungsu
Yang Mulia Awang Mawardi bin Haji Mohammad
Yang Mulia Dayang Hajah Fauziah binti Haji Abdul Hamid

Pengerusi Jawatankuasa Kerja Percetakan
Yang Mulia Awang Haji Kamarul Azam bin Haji Mohamad

Pengerusi Jawatankuasa Kerja Penerbitan dan Pengedaran/Penghiasan Buku Program
Yang Mulia Dayang Hajah Nortijah binti Haji Mohd. Hassan

Pengerusi Jawatankuasa Kerja Pembacaan Ikrar
Yang Mulia Awang Haji Mohd. Abdoh bin Haji Awang Damit

Pengerusi Jawatankuasa Kerja Jamuan dan Ramuan
Yang Mulia Awang Haji Zafri bin Haji Mohamed

Pengerusi Bersama Jawatankuasa Kerja Pancaragam dan Muzik
Yang Mulia Kapt. Md. Idrus bin Haji Awang
Yang Mulia DSP. Pengiran Shaiful Rezal Malek Faesal bin Pengiran Haji Marali
Yang Mulia Mejar (B) Awang Haji Manap bin Haji Kamis
Yang Mulia Awang Mohd. Abu Soffian bin Mohd. Alinoordin

Pengerusi Bersama Jawatankuasa Kerja Pembesar Suara dan Teknikal
Yang Mulia Pengiran Anak Sofian bin Pengiran Anak Haji Ibrahim
Yang Mulia Dayang Hajah Rosni binti Haji Yussof.