Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksJawatankuasa Tertinggi Hari Kebangsaan

SENARAI JAWATANKUASA TERTINGGI SAMBUTAN ULANG TAHUN HARI KEBANGSAAN NEGARA BRUNEI DARUSSALAM KE-37, TAHUN 2021


PENGERUSI

 • Yang Berhormat Mejar Jeneral (B) Dato Paduka Seri Haji Aminuddin Ihsan bin Pehin Orang Kaya Saiful Mulok Dato Seri Paduka Haji Abidin


TIMBALAN PENGERUSI BERSAMA

 • Yang Amat Mulia Pengiran Lela Cheteria Sahibun Najabah Pengiran Anak Haji Abdul Aziz bin Pengiran Jaya Negara Pengiran Haji Abu Bakar
 • Yang Amat Mulia Pengiran Penggawa Laila Bentara Istiadat Diraja Dalam Istana Pengiran Haji Alauddin bin Pengiran Paduka Tuan Pengiran Haji Abu Bakar
 • Yang Berhormat Pehin Jawatan Dalam Seri Maharaja Dato Seri Utama Profesor Kehormat Dr. Awang Haji Mohd Jamil Al-Sufri bin Begawan Pehin Udana Khatib Dato Seri Paduka Awang Haji Umar
 • Yang Mulia Pengiran Dato Seri Paduka Haji Bahrom bin Pengiran Haji Bahar
 • Yang Mulia Datin Seri Paduka Dr. Hajah Romaizah binti Haji Mohd. Salleh
 • Yang Mulia Dato Paduka Seri Haji Mohammad Irwan bin Haji Hambali
 • Yang Mulia Mejar Jeneral (U) Dato Seri Pahlawan Haji Hamzah bin Haji Sahat


SETIAUSAHA BERSAMA

 • Yang Mulia Pengiran Mohammad Amirrizal bin Pengiran Haji Mahmud
 • Yang Mulia Pengiran Haji Mohd Hasnan bin Pengiran Haji Ali Hassan
 • Yang Mulia Dayang Hajah Nor Ashikin binti Haji Johari

PENOLONG SETIAUSAHA BERSAMA

 • Yang Mulia Kolonel (B) Pengiran Haji Maiddin bin Pengiran Haji Said
 • Yang Mulia Dayang Saidah binti Haji Wahid
 • Yang Mulia Dr. Siti Norkhalbi binti Haji Wahsalfelah

AHLI

 • Yang Berhormat Awang Haji Abdul Hamid @ Sabli bin Haji Arsad
 • Yang Berhormat Dayang Khairunnisa binti Haji Ash'ari
 • Yang Mulia Awang Mohammed Riza bin Dato Paduka Haji Mohammed Yunos
 • Yang Mulia Brigadier Jeneral (B) Dato Seri Pahlawan Shahril Anwar bin Haji Ma'awiah
 • Yang Mulia Pengiran Hajah Zety Sufina binti Pengiran Dato Paduka Haji Sani
 • Yang Mulia Dato Paduka Awang Haji Mohamad Nor bin Haji Jeludin
 • Yang Mulia Awang Salminan bin Haji Burut
 • Yang Mulia Awang Haji Mohammad Rosli bin Haji Ibrahim
 • Yang Mulia Dayang Hajah Tutiaty binti Haji Abdul Wahab
 • Yang Mulia, Setiausaha Tetap Kementerian Kesihatan
 • Yang Mulia Dr. Dayang Nor Imtihan binti Haji Abdul Razak
 • Yang Mulia Awang Haji Azhar bin Haji Yahya
 • Yang Mulia Dr. Dayang Shamsiah Zuraini Kanchanawati binti Haji Tajuddin
 • Yang Mulia Awang Haji Muhammad Nazri bin Haji Muhammad Yusuf
 • Yang Mulia Datin Dr. Hajah Anita Binurul Zahrina binti Pehin Orang Kaya Laila Wijaya Dato Seri Setia Haji Awang Abd Aziz
 • Yang Mulia Dato Paduka Awang Razali bin Haji Badar
 • Yang Mulia Awang Misle bin Haji Abd Karim
 • Yang Mulia Awang Ramlee bin Haji Jamudin
 • Yang Mulia Pegawai Daerah Tutong
 • Yang Mulia Pengiran Muhammad Ameer Mubaarak bin Pengiran Haji Hashim
 • Yang Mulia Awang Aminuddin bin Haji Buntar
 • Yang Dimuliakan Pehin Orang Kaya Ratna Setia Dato Setia Haji Awang Abdul Hapidz bin Pehin Orang Kaya Laksamana Haji Awang Abdul Razak
 • Yang Dimuliakan Pehin Kapitan Lela Diraja Dato Paduka Goh King Chin
 • Yang Mulia Datin Hajah Siti Hajar binti Pehin Orang Kaya Seri Setia Dato Paduka Haji Mohd Yusof
 • Yang Mulia Awang Ti Eng Hui
 • Yang Mulia Dayang Agnete Johnsgaard-Lewis


KETUA URUSETIA BERSAMA 

 • Yang Mulia Awang Suip bin Haji Abdul Wahab
 • Yang Mulia Awang Haji Zakaria bin Haji Serudin
 • Yang Mulia Awang Haji Mohd Abdoh bin Haji Awang Damit
 • Yang Mulia Dayang Hajah Fauziah binti Haji Salleh