Skip Ribbon Commands
Skip to main content

News

Manage PermissionsManage Permissions
MAJLIS MAWLID DAN MAJLIS PENUTUP PROGRAM KEPIMPINAN AL-HUFFAZ 2020

​Foto: Hajah Ajijah Ali - KKBS

BANDAR SERI BEGAWAN, Selasa, 15 September 2020 – Bagi melatih dan mendidik golongan belia untuk menjadi pemimpin yang berpotensi, Al-Huffaz Leaders mengadakan Program Kepimpinan Al-Huffaz (Al-Huffaz Leadership Programme) 2020.

14092020 Majlis Mawlid dan Majlis Penutup Program Kepimpinan Al-Huffaz  (3).jpg

Program berkenaan bermatlamat untuk membina sifat kepimpinan, meningkatkan kesedaran dan melahirkan bakal pemimpin menerusi aktiviti-aktiviti berkonsepkan sahsiah, kepimpinan dan kesenian Islam.

Majlis penutup dan penyampaian sijil kepada para peserta diadakan di Dewan Jawatan Dalam, Pusat Sejarah Brunei dengan disempurnakan oleh Yang Berhormat Mejar Jeneral (B) Dato Paduka Seri Haji Aminuddin Ihsan bin Pehin Orang Kaya Saiful Mulok Dato Seri Paduka Haji Abidin, Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan.

14092020 Majlis Mawlid dan Majlis Penutup Program Kepimpinan Al-Huffaz  (9).jpg

14092020 Majlis Mawlid dan Majlis Penutup Program Kepimpinan Al-Huffaz  (5).jpg

14092020 Majlis Mawlid dan Majlis Penutup Program Kepimpinan Al-Huffaz  (8).jpg

14092020 Majlis Mawlid dan Majlis Penutup Program Kepimpinan Al-Huffaz  (2).jpg

Attachments
Created at 9/15/2020 9:19 AM by Lee Chin Foo
Last modified at 9/15/2020 9:19 AM by Lee Chin Foo