Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation Linkslatest Announcement

  
  
Body
  
  
8/3/2019

Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan ingin mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada semua ahli-ahli jawatankuasa Sambutan Hari Belia Kebangsaan Kali Ke-14 bagi tahun 2019.

03 Aug 2019
  
8/3/2019

Anugerah Belia Cemerlang diraih oleh Dayang Hajah Noor Monasalieana @ Suzie binti Haji Mohd Salleh, seorang usahawan dan pengurus bagi tujuh buah syarikat tempatan di negara ini.

Anugerah tersebut adalah sebagai pengiktirafan kepada belia atas jasa yang cemerlang dalam kerja atau usaha-usaha yang ditunjukkan dalam mengangkat nama negara dalam pelbagai bidang dan di peringkat antarabangsa.

03 Aug 2019
  
8/3/2019

​Anugerah Belia Berkhidmat diberikan kepada Dayang Dr. Hajah Ummi Fa'izah binti Haji Abdul Rahman yang merupakan Pengasas dan Mentor kepada Kumpulan Syababul Iman Masjid Sultan Sharif Ali, Sengkurong. 

Bagi anugerah kategori ini, diberikan sebagai pengiktirafan dan penghargaan kepada belia yang telah berkhidmat secara berterusan untuk masyarakat di negara ini dalam pelbagai bidang selaras dengan matlamat Wawasan Negara Brunei 2035.

03 Aug 2019
  
8/3/2019

Anugerah Pemimpin Muda Belia pula diterima oleh Pengiran Salimatul Sa'ada binti Pengiran Mohd Saleh, yang bertugas sebagai Pegawai Pelajaran di Sekolah Rendah Orang Kaya Besar Imas, Subok dan merupakan Yang Di-Pertua Persatuan Society For Community Outreach & Training (SCOT).

Anugerah ini adalah sebagai pengiktirafan atas khidmat cemerlang yang telah diberikan oleh pemimpin muda dalam memajukan organisasi atau persatuan yang telah dipimpinnya secara berterusan, menanai dan merealisasikan Wawasan Negara 2035.

Anugerah tersebut merupakan aspirasi dalam melahirkan pemimpin belia yang mandiri, berwibawa dan berwawasan.

03 Aug 2019
  
8/3/2019

Projek Dart daripada Dart Logistics Sdn. Bhd., memenangi bagi Anugerah Projek Cemerlang Untuk Belia.

Anugerah ini diberikan bagi mengiktiraf projek-projek belia yang berjaya diungkayahkan dalam memacu pembangunan masyarakat belia di pelbagai bidang terutama dalam era peledakan Industri Revolusi 4.0.

Projek-projek yang diungkayahkan adalah satu inovasi pembangunan dan kemajuan selaras dengan aspirasi negara dan era ekonomi digital.

03 Aug 2019
  
8/5/2019

HELIOPOLIS, KAHERAH, REPUBLIK ARAB MESIR, Isnin, 5 Ogos 2019 

Kerajaan Kebawah Duli Yang Maha Mulia dan Pemerintah Republik Arab Mesir menandatangani MoU dalam Kerjasama Kebudayaan.

Majlis Penandatanganan MoU tersebut diadakan di Kementerian Kebudayaan, Republik Arab Mesir.

Menandatangani MoU bagi pihak Kerajaan Kebawah DYMM, Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan, Yang Berhormat Mejar Jeneral (B) Dato Paduka Seri Haji Aminuddin Ihsan bin Pehin Orang Kaya Saiful Mulok Dato Seri Paduka Haji Abidin, manakala bagi pihak Pemerintah Republik Arab Mesir, Menteri Kebudayaan Republik Arab Mesir, Puan Yang Terutama Enas Abdel Dayem.

05 Aug 2019
  
8/7/2019

BANDAR SERI BEGAWAN, Rabu, 7 Ogos 2019

Pusat Sejarah Brunei (PSB) mengadakan Majlis Pelancaran Buku Legasi Payung Negara : Aspirasi, Cita-Cita dan Hasrat Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam.

Pelancaran buku disempurnakan oleh Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan, Yang Berhormat Mejar Jeneral (B) Dato Paduka Seri Haji Aminuddin Ihsan bin Pehin Orang Kaya Saiful Mulok Dato Seri Paduka Haji Abidin selaku tetamu kehormat pada majlis yang berlangsung di pusat berkenaan.

Buku setebal 778 muka surat dan mengandungi 13 bab itu merupakan hasil nukilan Pengetua PSB, Yang Berhormat Pehin Jawatan Dalam Seri Maharaja Dato Seri Utama Dr. Haji Awang Mohd. Jamil Al-Sufri bin Begawan Pehin Udana Khatib Dato Seri Paduka Haji Awang Umar.

Buku tersebut antara lain mencatatkan mengenai perkembangan pemerintahan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam sebagai raja, dengan menceritakan riwayat hidup baginda sejak diputerakan, dipuspakan menjadi Sultan, seterusnya menjalankan pemerintahan dengan penuh adil laila saksama demi mencapai aspirasi, cita-cita dan hasrat baginda.

07 Aug 2019
  
8/23/2019

BANDAR SERI BEGAWAN, Jumaat, 23 Ogos. - Kejohanan Wushu Remaja Asia Ke-10 melabuhkan tirainya dengan Majlis Penutup dan Malam Gala di Hua Ho Manggis Ballroom.

Majlis Penutup dan Malam Gala diserikan lagi dengan keberangkatan Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Bendahara Seri Maharaja Permaisuara Pengiran Muda Haji Sufri Bolkiah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Presiden Majlis Olimpik Kebangsaan Negara Brunei Darussalam (BDNOC).

Berangkat sama ialah Yang Amat Mulia Pengiran Anak 'Aliiyah Amalul Bulqiah binti Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Bendahara Seri Maharaja Permaisuara Pengiran Muda Haji Sufri Bolkiah.

Kontinjen Wushu Negara Brunei Darussalam berjaya mengutip 4 pingat emas, 2 pingat perak dan 1 pingat gangsa.

Kejohanan Wushu Remaja Asia Ke-10 berlangsung pada 19 hingga 24 Ogos 2019, disertai oleh 19 buah negara, iaitu Negara Brunei Darussalam; Republik Raykat China; Chinese Taipei; Filipina; Hong Kong-China; India; Indonesia; Iran; Jepun; Jordan; Kazakhstan; Korea; Kyrgyzstan; Lebanon; Macau-China; Malaysia; Singapura; Sri Lanka; dan Viet Nam dengan penyertaan daripada 265 atlet yang bertanding dalam acara Wushu Sanda dan Taolu.

Kejohanan dianjurkan oleh Persekutuan Wushu Brunei Darussalam (WUFBD) dan disokong oleh Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan.

23 Aug 2019
  
8/26/2019
BANDAR SERI BEGAWAN, Ahad, 25 Ogos. - Berkenan berangkat menyempurnakan Majlis Penyampaian Hadiah di Dermaga Diraja ibu negara pada perlawanan-perlawanan Regata Brunei Darussalam (RBD) 2019 sesi pagi ialah Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadee Billah ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri.

Turut berangkat, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda 'Abdul Malik ibni Kebawah DYMM Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah.

Kategori Lumba Perahu Tradisi Antara Kementerian-kementerian 25 Pekayuh:

Juara - Pasukan Jabatan Perdana Menteri (JPM) catatan masa 3 minit 26 saat, hadiah wang tunai BND900 dan trofi.

Kedua - Pasukan Kementerian Pertahanan di  dengan catatan masa 3 minit 27 saat menerima hadiah wang tunai BND800 dan trofi.

Ketiga - Pasukan Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan dengan masa 3 minit 46 saat, hadiah wang tunai BND600 dan trofi.

TAHNIAH DAN SYABAS.


26 Aug 2019
  
8/28/2019

BANDAR SERI BEGAWAN, Rabu, 28 Ogos 2019 - Mesyuarat Belia Komanwel Bagi Pegawai-Pegawai Kanan (Rantau Asia) diadakan di Hotel Centrepoint, Gadong selama 3 hari bermula dari 27 hingga 29 Ogos 2019.

Delegasi yang ikut serta dalam mesyuarat tersebut terdiri dari Negara Brunei Darussalam, Bangladesh, India, Malaysia, Pakistan, Singapura dan Sri Lanka. Antara topik yang akan dibincangkan dalam mesyuarat 3 hari tersebut akan menyentuh mengenai penyertaan belia dalam bidang keusahawanan, isu-isu belia serantau termasuk keutamaan dan peluang belia, dan pembangunan belia.  

Mesyuarat yang berlangsung dibahagikan kepada tiga kumpulan; khusus bagi Mesyuarat Pegawai-Pegawai Kanan, Ketua-Ketua Belia dan Kumpulan Pekerja Belia/Rakan Strategik.

28 Aug 2019
  
9/5/2019


Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan bekerjasama dengan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri, Kementerian Hal Ehwal Ugama, Kementerian Kesihatan dan Kementerian Pengangkutan dan Infokomunikasi serta penglibatan semua kementerian-kementerian yang lain serta Persekutuan Basikal Brunei Darussalam akan mengadakan RIADAH BERBASIKAL KEPUTERAAN 2019 pada:

 Tarikh:      Ahad, 8 Muharram 1441H / 8 September 2019M

Jam:         7.00 Pagi

Tempat:    Taman Haji Sir Muda Omar 'Ali Saifuddien, Bandar Seri Begawan

Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan untuk berangkat bercemar duli menyertai Riadah Berbasikal Keputeraan 2019 tersebut.

Riadah Berbasikal Keputeraan 2019 dianjurkan sempena dengan Sambutan Ulang Tahun Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam Ke-73 Tahun; dan Acara Riadah Berbasikal Keluarga Harmoni dan Belia Kebangsaan 2019 Sempena Sambutan Hari Keluarga Kebangsaan Kali Ke-8 Tahun 2019 serta Sambutan Hari Belia Kebangsaan Kali Ke-14 Tahun 2019.

Acara riadah ini diadakan sewaktu Program Bandarku Ceria yang lazimnya dimulakan dengan Program Masjidku Makmur, Negara Berkat di Masjid Omar 'Ali Saifuddien dengan menunaikan Sembahyang Fardhu Subuh Berjemaah dan akan diserikan lagi dengan tazkirah bertajuk 'Budaya Sihat Cepat Merebak'.

Riadah Berbasikal Keputeraan 2019 akan mengelilingi Bandar Seri Begawan sejauh 11.50 kilometer.

Riadah Berbasikal Keputeraan 2019 ini akan dilaksanakan oleh para belia dengan bertujuan bagi memberikan peluang dan kesedaran kepada para belia dalam aspek kekeluargaan dengan memfokuskan kepada pengukuhan institusi keluarga serta perubahan mindset yang lebih positif yang mana acara ini nanti adalah bertemakan 'Belia Ceria Keluarga Bahagia' dengan pengisian aktiviti dibahagikan kepada dua (2) zon dan akan dikendalikan oleh agensi kerajaan, swasta, persatuan-persatuan dan kelab-kelab belia, sukan dan yang berkaitan iaitu:

 1. Zon Kreativiti Dan Inovasi      - Zon ini akan menumpukan kepada aktiviti-aktiviti belia dalam bentuk industri kreatif serta belia-belia yang bergiat aktif di dalam bidang teknologi.

2. Zon Sukan Ria dan Keluarga - Zon ini akan menumpukan kepada aktiviti-aktiviti sukan (sukan tradisi dan ria) termasuk aktiviti-aktiviti bagi kanak-kanak dan keluarga.


05 Sep 2019
  
10/1/2019

BANDAR SERI BEGAWAN, Selasa, 1 Oktober 2019 - Talian ANAK 121 dengan slogan 'Kami Mendangar' adalah talian bantuan kanak-kanak bebas tol yang beroperasi bagi kegunaan kanak-kanak di Negara Brunei Darussalam yang mana inisiatif tersebut adalah kerjasama di antara JAPEM dan TelBru.

Objektif penubuhan talian tersebut adalah antara lain untuk meningkatkan sistem perlindungan bagi kanak-kanak daripada penderaan, pengabaian dan eksploitasi serta untuk menyediakan saluran komunikasi yang khusus bagi kegunaan kanak-kanak yang mungkin berada dalam kesusahan serta memerlukan penjagaan dan perlindungan daripada penderaan ibu, bapa atau penjaga, penyalahgunaan dadah, buli, rasa bunuh diri atau kesulitan dalam keluarga.

Adalah diharapkan dengan tertubuhnya Talian ANAK 121, ia akan dapat menggalakkan kanak-kanak untuk bersuara, meluahkan perasaan dan membuat aduan tanpa rasa takut agar isu-isu yang dihadapi dapat ditangani dengan segera oleh pihak-pihak tertentu.

Talian ANAK 121 ini adalah selaras dengan strategi dan komitmen Kerajaan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam untuk meningkatkan kualiti dan kecekapan perkhidmatan sosial kepada kanak-kanak seperti terkandung dalam Pelan Tindakan Kesejahteraan Kanak–Kanak melalui Jawatankuasa Khas Keluarga, Wanita dan Kanak-Kanak, Majlis Kebangsaan Isu Sosial.

01 Oct 2019
  
10/2/2019

Bandar Seri Begawan, 02 Oktober 2019 – Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan selaku Urus Setia Bandar Seri Begawan Ibu Negara Ketamadunan Islam Bagi Rantau Asia Tahun 2019 memaklumkan bahawa 2 projek inisiatif di bawah Pertubuhan Saintifik, Pendidikan dan Kebudayaan Islam (ISESCO) adalah dibukakan kepada pihak-pihak yang berkenaan, iaitu:

  1. Anugerah Projek Kebudayaan Cemerlang Bandar Raya Kebudayaan Islam ISESCO;
  2. Anugerah Insentif ISESCO Dalam Industri Tradisional dan Kraftangan.

Anugerah Projek Kebudayaan Cemerlang Bandar Raya Kebudayaan Islam ISESCO;

Anugerah Projek Kebudayaan Cemerlang Bandar Raya Kebudayaan Islam ISESCO dibukakan bagi projek yang terbaik yang memenuhi kriteria ISESCO seperti urus tadbir terbaik, membawa segenap lapisan masyarakat untuk berpartisipasi, meningkatkan dimensi budaya, serta menjadikan Bandar Seri Begawan sebagai Ibu Negara Ketamadunan Islam. Anugerah ini adalah dalam bentuk wang berjumlah USD5,000.00.

Anugerah ini menggalakkan mana-mana pihak untuk menghasilkan karya-karya kreatif yang mantap; menekankan pengurusan penyertaan projek-projek kebudayaan (participatory management) dan kepentingan aspek kebudayaan (cultural dimension) dalam dasar bandar (urban policies) dan perancangan Bandar Raya Kebudayaan Islam (Capital of Islamic Culture); dan akhir sekali, menggabungkan perkhidmatan sektor kebudayaan dan warisan dalam pembangunan ekonomi dan sosial Bandar Raya Kebudayaan Islam (Capital of Islamic Culture).


Anugerah Insentif ISESCO Dalam Industri Tradisional dan Kraftangan.

Manakala, Anugerah Insentif ISESCO dalam Industri Tradisional dan Kraftangan akan diberikan pengiktirafan sijil kecemerlangan kepada individu yang cemerlang di Negara Brunei Darussalam di atas penghasilan karya-karya seni kraftangan. Kriteria pemilihan adalah berdasarkan produk yang mempunyai keunikan dan keaslian dari aspek ketamaduan, turun-temurun dan mempunyai ciri-ciri keislaman; kemapanan dan diterima umum, mantap, kukuh, stabil dan diguna pakai diperingkat kebangsaan dan antarabangsa;  produk diiktiraf sebagai produk industri samada industri kotej, atau industri besar dan pada masa yang sama memberikan impak kepada ekonomi negara.


Pendaftaran dibukakan sehingga hari Sabtu, 02 November 2019. Borang pendaftaran dan syarat-syarat penyertaan bolehlah dimuat turun di laman sesawang www.bsbcic2019.gov.bn  atau di Urus Setia, Bandar Seri Begawan Ibu Negara Ketamadunan Islam Bagi Rantau Asia Tahun 2019, Tingkat 5, Bahagian Kebudayaan dan kesenian, Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan.


02 Oct 2019
  
10/10/2019

Makluman:

Borang Penyertaan boleh diperolehi dari pautan (link) atau alamat berikut:

Pautan: 

ttp://www.kkbs.gov.bn/Documents/Borang-Pertandingan-Logo-HK36-FINAL.pdf

 

Alamat: 

Urus Setia (U/P: Pertandingan Mencipta Logo)

Sambutan Ulang Tahun Hari Kebangsaan Negara Brunei Darussalam Ke-36, Tahun 2020

Tingkat 7, Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan

Simpang 336-17, Jalan Kebangsaan

Bandar Seri Begawan BS8110

Negara Brunei Darussalam

 

Telefon : 2382911 / 2381903 / 2381905 / 2380693 ext. 1661

Website : www.kkbs.gov.bn

Email : urusetiahk@kkbs.gov.bn

 

Ciptaan logo hendaklah dihantar bersama borang yang lengkap dalam sampul surat ke Urus Setia Sambutan Ulang Tahun Hari Kebangsaan Negara Brunei Darussalam Ke-36, Tahun 2020 tidak lewat hari Khamis, 31 Oktober 2019.


10 Oct 2019
  
10/17/2019

Makluman:

Borang Penyertaan boleh diperolehi dari pautan (link) atau alamat berikut:

Pautan:                http://bit.ly/Baris_HK36

Alamat:               

Urus Setia (U/P: JAWATANKUASA KERJA KECIL PERBARISAN)

Sambutan Ulang Tahun Hari Kebangsaan Negara Brunei Darussalam Ke-36, Tahun 2020

Tingkat 7, Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan

Simpang 336-17, Jalan Kebangsaan

Bandar Seri Begawan BS8110

Negara Brunei Darussalam

 

SILA KEMBALIKAN BORANG INI TIDAK LEWAT PADA HARI SABTU, 30 NOVEMBER 2019


17 Oct 2019
  
10/29/2019

BANDAR SERI BEGAWAN, Selasa, 29 Oktober 2019 - Majlis Penyampaian Hadiah Pertandingan Filem Pendek sempena Sambutan Ulang Tahun Hari Kebangsaan Negara Brunei Darussalam Ke-35 Tahun 2019 berlangsung di Dewan Kuliah, Stadium Negara Hassanal Bolkiah, Berakas.

Pertandingan Filem Pendek Hari Kebangsaan Negara Brunei Darussalam ialah satu platform bagi mencanangkan cerita yang berhubung tentang sesuatu kejadian, sejarah, budaya, penyelidikan dan informasi yang memaparkan fakta sebenar untuk menggambarkan semangat patriotisme Hari Kebangsaan Negara Brunei Darussalam dari aspek perkembangan dan pembangunan di negara ini sejak mencapai kemerdekaannya. Dengan kearah mencapai kecemerlangan, kesejahteraan serta kemakmuran negara dengan konsep: Keceriaan, Kemeriahan dan Kegembiraan dengan tema: 'Menjayakan Wawasan Negara 2035'.

Seramai 25 buah filem pendek telah dipertandingkan.

1) Johan - Dayangku Jazmeena Anatasya binti Pengiran Norasmadi (menerima hadiah wang tunai $2500, piala dan sijil) . Tajuk filem -  'Belia Kitani Arah Aiffa 2019'.

2) Naib Johan – Awang Muhammad Zharif bin Zaini (menerima hadiah wang tunai $1500, piala dan sijil). Tajuk filem – 'Harapan'.

3) Ketiga - Dayang Liyana binti Awang Haji Julay (menerima hadiah wang tunai $1000, piala dan sijil). Tajuk filem – 'Nasi'.

Antara Objektif pertandingan adalah untuk:

1) Membuka ruang serta peluang yang lebih luas kepada orang ramai untuk lebih bergiat aktif dalam kreativiti penerbitan filem;

 2) Memperlihatkan dan meningkatkan kesedaran kepada masyarakat umum khususnya tentang memelihara khazanah budaya seni warisan Brunei untuk diangkat dan memertabatkannya;

3) Mendidik, memberi maklumat, menghibur, berinteraksi dan memotivasi kepada masyarakat dan generasi muda melalui filem sebagai medium perantara bagi penyampaian maklumat.

29 Oct 2019
  
11/12/2019

Majlis Sambutan Hari Perkhidmatan Awam Kali ke-26 Tahun 2019

Anugerah Pekerja Cemerlang Perkhidmatan Awam (APCPA) ini julung kali diadakan bagi seluruh Kementerian dan Jabatan-Jabatan di bawahnya bersempena dengan Sambutan Hari Perkhidmatan Awam Kali Ke-17, Tahun 2010.

APCPA ini merupakan penghargaan dan pengiktirafan kepada warga Perkhidmatan Awam yang telah menunjukkan prestasi kerja yang cemerlang. Kualiti dan penghasilan kerja pegawai dan kakitangan berkenaan seringkali melebihi daripada keperluan tugas dan tanggungjawab jawatan serta mempunyai keperibadian yang boleh dicontohi oleh pegawai dan kakitangan yang lain.

Tahniah kepada Penerima-Penerima Anugerah Pekerja Cemerlang Perkhidmatan Awam (APCPA) Sempena Sambutan Hari Perkhidmatan Awam Kali Ke-26 Tahun 2019, bagi Kementerian Kebudayaan, Belia Dan Sukan:

1) Dayang Siti Zaharah binti Haji Abdul Razak

Bahagian II

Pegawai Pembangunan Masyarakat

Jabatan Pembangunan Masyarakat

 

2) Dayang Norsinah binti Awang Haji Sawas

Bahagian III

Pegawai Penerbitan Dewan Bahasa dan Pustaka

 

3) Awang Haji Hirmi bin Haji Moslim

Bahagian IV

Kerani Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan

 

4) Pengiran Abd Rahman bin Pengiran Omar

Bahagian V

Penyelenggara Stor Tingkat III

Jabatan Belia dan Sukan

12 Nov 2019
  
11/21/2019

Marilah mengundi logo terbaik bagi Sambutan Hari Kebangsaan Ke-36, Tahun 2020.

Pilihan di tangan awda!

Cara-cara mengundi:

1)  Ikuti akaun Instagram @kkbs_brunei

 [atau  click - https://www.instagram.com/kkbs_brunei/ ]

2)  Komen logo terbaik pilihan biskita dengan menaip: #LogoHK36 (tanpa jarak) pada logo yang biskita minat.

LOGO HK ke-36, Tahun 2020.png

Tarikh tutup undian pada: 

28 Rabiul'awal 1441 / 24hb November 2019 (Ahad) jam 11.59malam.


Urus Setia (Pertandingan Mencipta Logo)

Sambutan Ulang Tahun Hari Kebangsaan Negara Brunei Darussalam Ke-36, Tahun 2020

Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan

Negara Brunei Darussalam21 Nov 2019
  
11/26/2019

poster Musabaqah 1441-2019.jpg

BANDAR SERI BEGAWAN, Selasa, 26 November 2019 - Musabaqah Tilawatil Quran Belia Asia Tenggara Ke-9, 1441H / 2019M akan diadakan selama 3 malam berturut-turut, mulai 3 hingga 5 Disember 2019, di Dewan Plenary, Pusat Persidangan Antarabangsa, Berakas.

Musabaqah tersebut akan disertai oleh 21 qari dan qariah dari negara-negara anggota ASEAN juga penyertaan Republik Demokratik Timor Leste, yang berumur 15 hingga 30 tahun.

Negara Brunei Darussalam akan diwakili oleh johan qari dan qariah Musabaqah Tilawatil Quran Belia Kebangsaan Tahun 2019, anjuran KKBS, iaitu Awang Abdull Muin bin Haji Abdul Hamid; dan Dayangku Siti Ummi Syazana binti Pengiran Marjuki.

Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam ujarnya, akan berkenan berangkat ke Majlis Pengurniaan Hadiah Musabaqah Tilawatil Quran Belia Asia Tenggara Ke-9, 1441H / 2019M pada Malam Ketiga, yang akan diadakan pada Khamis, 5 Disember 2019.

Orang ramai adalah dialu-alukan untuk hadir bagi sama-sama meramaikan dan mengimarahkan Majlis Musabaqah Tilawatil Quran Belia Asia Tenggara itu nanti.

26 Nov 2019
  
3/15/202015 Mar 2020
  
3/16/202016 Mar 2020
  
3/17/202017 Mar 2020
  
3/17/2020

​Penutupan berkuatkuasa mulai  23 Rejab 1441 bersamaan 18 Mac 2020 bagi fasiliti dan premis berikut:

1. Kompleks-kompleks Sukan (walaubagaimana pun, trek dalam kompleks berkenaan masih boleh digunakan).

2. Pusat-pusat Belia bagi mengadakan acara dan aktiviti berkumpulan

3. Muzium-muzium dan galeri-galeri pameran Termasuk Galeri Pameran Pusat Sejarah Brunei dan Taman Warisan Tasek Merimbun.


17 Mar 2020
  
3/18/2020

​Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan ingin memaklumkan kepada orang ramai mengenai langkah-langkah yang diambil oleh Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan berdasarkan nasihat Kementerian Kesihatan dalam menangani perkembangan terkini wabak COVID-19 dalam tiga perkara: 

Pertama, kaedah pembayaran Pencen Umur Tua, pencen dan elaun lain, dan Bantuan Kebajikan Bulanan; 

Kedua, penutupan kompleks dan fasiliti sukan serta fasiliti–fasiliti lain; dan 

Ketiga, kesukarelawanan bagi membantu menangani wabak COVID-19.


18 Mar 2020
  
3/21/2020

​Dengan ini dimaklumkan kepada orang ramai bahawa perkhidmatan kaunter di Jabatan-Jabatan dibawah Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan akan ditutup buat sementara waktu mulai hari Selasa, 24 Mac 2020 sehingga satu tarikh yang akan dimaklumkan kemudian.

Walaubagaimana pun, kaunter-kaunter perkhidmatan JAPEM untuk Penghulu-Penghulu dan Ketua-Ketua Kampong mengambil wang-wang pencen, elaun dan bantuan kebajikan bulanan akan dibuka pada 28 Mac 2020.

Kerjasama dan pertimbangan daripada orang ramai adalah sangat diharapkan dan sebarang kesulitan yang dihadapi adalah amat dikesali dan Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan memohon maaf atas perkara ini.

Nota: Sila tekan pautan untuk keterangan selanjutnya.


21 Mar 2020
  
3/30/2020

​Sila hubungi Talian 141 untuk maklumat lanjut atau sebarang pertanyaan.

Poster - Cara-Cara Pembayaran Pencen dan Elaun Melalui Bank

30 Mar 2020
  
4/6/2020

​[Sumber: Pelita Brunei]

BANDAR SERI BEGAWAN, Isnin, 6 April 2020 – Ke arah mempertingkatkan lagi langkah-langkah membendung penularan jangkitan wabak COVID-19 di Negara Brunei Darussalam dan demi kesejahteraan serta keselamatan orang awam dengan berpandukan kepada nasihat Kementerian Kesihatan; Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri (KHEDN) dan Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan (KKBS) memaklumkan kepada orang ramai bahawa semua gerai Ramadan di bawah kawalan Jabatan-Jabatan Bandaran, Jabatan-Jabatan Daerah dan Jabatan Belia dan Sukan yang lazimnya diadakan di sepanjang bulan Ramadan adalah ditiadakan pada tahun ini. Peniagaan Gerai Ramadan tersebut adalah juga termasuk penjaja-penjaja yang berniaga di tepi jalan.

Ini adalah sebagai usaha kita untuk sama-sama menghormati dan nasihat daripada Kementerian Kesihatan untuk menjaga kesihatan dan keselamatan orang ramai dengan mengelakkan daripada menghadiri ke tempat perkumpulan secara beramai-ramai dan keperluan untuk mengamalkan penjarakan sosial di tempat awam.

Sebagai alternatif kepada peniadaan gerai Ramadan dan bagi memastikan peluang perniagaan pada bulan Ramadan tetap ada, KHEDN melalui Jabatan-Jabatan Bandaran dan Jabatan-Jabatan Daerah serta Jabatan Belia dan Sukan akan menyelaras inisiatif perkhidmatan perniagaan secara dalam talian (online) untuk membantu peniaga-peniaga dengan khidmat nasihat menggunakan portal 'www.ekadaibrunei.bn', iaitu sebuah portal direktori dalam talian yang menyediakan pautan laman sesawang ke platform-platform 'eDagang' tempatan, penyedia-penyedia perkhidmatan penghantaran dan logistik.

Projek ini merupakan usaha sama antara Kementerian Pengangkutan dan Infokomunikasi, KHEDN, Pihak Berkuasa Industri Teknologi Info-komunikasi Negara Brunei Darussalam (AITI) dan Darussalam Enterprise (DARe) yang diumumkan oleh Yang Berhormat Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi II, pada 28 Mac 2020 semasa Sidang Media bagi Situasi Terkini Jangkitan COVID-19.

Untuk maklumat lanjut, orang ramai, khususnya peniaga-peniaga gerai Ramadan, bolehlah menghubungi:

1)    Industri Teknologi Info-komunikasi Negara Brunei Darussalam (AITI)

Tel: +673 2323232

Emel:  eKadaiBrunei@aiti.gov.bn

 

2)    Darussalam Enterprise (DARe) helpdesk
Tel: +673 8363442 / +673 2384830

Emel:  info@dare.gov.bn

 

3) Jabatan-Jabatan Daerah:

  • Jabatan Daerah Brunei dan Muara: +673 2381454 (semasa waktu bekerja sahaja) dan +673 8840271 (di luar waktu bekerja);
  • Jabatan Daerah Belait: +673 3334335 / 6 / 7 sambungan 1111 / 1125 (semasa waktu bekerja) dan +673 8711316 (di luar waktu bekerja);
  • Jabatan Daerah Tutong: +673 4222491 sambungan 133 (semasa waktu bekerja) dan +673 7233954 (di luar waktu bekerja);
  • Jabatan Daerah Temburong: +673 5221266 / 5 sambungan 117 (semasa waktu bekerja) dan +673 8371724 (di luar waktu bekerja).

 

4) Jabatan-Jabatan Bandaran:

- Jabatan Bandaran Bandar Seri Begawan: +673 2232424 sambungan 131 (semasa waktu bekerja) dan +673 8872958 (di luar waktu bekerja);

- Jabatan Bandaran Kuala Belait dan Seria: +673 3340631 (semasa waktu bekerja) dan +673 8872233 (di luar waktu bekerja);

- Jabatan Bandaran Tutong: +6734221232 sambungan 200 (semasa waktu bekerja) dan +673 8117115 (di luar waktu bekerja)

- Jabatan Belia dan Sukan (JBS): +673 2381903 / 4 / 5 sambungan 1329 / 1311 (semasa waktu bekerja) dan +673 8762007 (di luar waktu bekerja).

06 Apr 2020
  
4/16/2020

Sukarelawan Belia Brunei dengan sokongan Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan (KKBS) mengungkayahkan Sumbangan Pandu Lalu:

Tempat:      Stadium Tertutup, Kompleks Sukan Negara Hassanal Bolkiah, Berakas.

Mula:          16 April 2020 – akan dilaratkan hingga bulan Ramadan (setakat ini belum ada tarikh tutup yang ditetapkan lagi)

Jam:           8 pagi – 5 ptg (setiap hari) dan Jumaat (9-11 pagi dan 2-5 ptg)

Antara barangan sumbangan yang diperlukan adalah peralatan pembersihan, seperti cecair pencuci tangan, cecair pencuci lantai, pencuci tangan, tisu, penyapu tandas, selain makanan-makanan kering, seperti roti atau biskut, minuman campur, makanan dalam tin, ubi kentang, minuman tiga dalam satu, di samping 'toiletries'.

Barang-barang sumbangan yang sudah diasingkan dan dibungkus akan dihantar oleh para sukarelawan kepada orang-orang yang memerlukan, iaitu seperti warga emas, golongan ibu tunggal, keluarga yang kurang berkemampuan dengan bantuan penghantaran daripada KKBS.

Orang-orang yang memerlukan dikenal pasti melalui senarai nama daripada Jabatan Pembangunan Masyarakat (JAPEM), WeCare dan beberapa buah agensi lainnya.

Selain itu, para sukarelawan juga menjadi mata dan telinga rakyat dengan mengenal pasti juga mencari orang-orang yang memerlukan bantuan yang tidak tersenarai dalam senarai di bawah JAPEM, Majlis Ugama Islam Brunei (MUIB) atau mana-mana agensi agar kebajikan mereka terus terpeduli dan tidak tercicir.

Diharapkan lebih ramai lagi orang yang akan memberikan atau menghulurkan sumbangan agar dapat sama-sama membantu mereka yang memerlukan, terutama sekali pada ketika ini, saat seluruh dunia menangani penularan wabak COVID-19.

Poster - SUMBANGAN PANDU LALU

16 Apr 2020
  
5/1/2020

BANDAR SERI BEGAWAN, Jumaat, 1 Mei 2020 - Merujuk siaran akhbar Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri bertarikh 04 Ramadhan 1441H / 28 April 2020M serta atas nasihat Kementerian Kesihatan, dan juga mengambilkira situasi penularan COVID-19 di Negara Brunei Darussalam pada masa ini, maka sukacita dimaklumkan bahawa Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan melalui Jabatan Belia dan Sukan telah menyediakan Perkhidmatan Food Truck untuk para peniaga menjual pelbagai juadah berbuka puasa di sepanjang bulan Ramadhan dan bagi memudahkan orang ramai untuk membelinya.

Perkhidmatan Food Truck ini berkonsepkan kepada pembelian secara pick up dan pandu lalu (drive-thru).

Tempat: Kawasan letak kereta, Stadium Negara Hassanal Bolkiah dan sekitarnya

Tarikh: Bermula 01hb Mei 2020 (Jumaat) sehingga berakhirnya bulan Ramadhan.

Jam:  1.00 petang hingga 7.00 malam (Isnin hingga Ahad)

          2.00 petang hingga 7.00 malam (setiap hari Jumaat)

Sebanyak 13 buah syarikat telah menyertai perkhidmatan Food Truck ini diantaranya adalah Dapur Mega Mahligai, Par Food & Beverage Sdn Bhd @ Coffee Bean and Tea Leaf, Syarikat Izzatul Zahra, Casbah London Kebab, Take Away, Khal's Coffee dan beberapa buah syarikat lagi.

Orang ramai adalah dialu-alukan untuk menggunakan perkhidmatan ini kerana lebih mudah, cepat dan selamat. Adalah dinasihatkan kepada para pengunjung dan peniaga untuk sentiasa mengamalkan penjarakan sosial dan mematuhi garis pandu yang telah disediakan oleh pihak kementerian.

Poster Senarai Food Truck

01 May 2020
  
5/2/2020

​[Sumber: Jabatan Pembangunan Masyarakat, KKBS]

Bandar Seri Begawan, Sabtu, 2 Mei 2020 - Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan, melalui Jabatan Pembangunan Masyarakat telah mengadakan Pelancaran SMS Brunei Prihatin untuk Tabung Anak Yatim di Dewan Citra Budaya, Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan.

SMS Brunei Prihatin merupakan projek tahunan yang diungkayahkan bersama oleh Jabatan Pembangunan Masyarakat, Jabatan Radio Televisyen Brunei, DST Sendirian Berhad dan Progresif Sdn Bhd. Projek ini bermula sejak tahun 2005 dan sehingga kini mendapat sambutan yang sangat menggalakkan daripada orang ramai dengan semua kutipan yang diterima disumbangkan kepada Tabung Anak Yatim di bawah kendalian Jabatan Pembangunan Masyarakat (JAPEM).

Kutipan derma melalui SMS yang dilancarkan pada hari ini akan berlangsung selama 3 bulan bermula 2 Mei 2020 dan berakhir pada 31 Julai 2020. Pada tahun lepas, SMS Brunei Prihatin berlangsung selama 40 hari sahaja (2 Mei 2019 – 10 Jun 2019) dan berjaya mengumpulkan derma sebanyak  $ B$106,448.00.

Orang ramai bolehlah menderma melalui perkhidmatan SMS:

1) Taip YATIM (tanpa jarak) dan diikuti dengan jumlah yang hendak didermakan iaitu, 1, 5, 10, 15, 20, 50 atau 100Sebagai contoh YATIM20 (bagi derma berjumlah $20);

2) Hantar kepada 38111 bagi pelanggan DST dan Progresif. 

Pelancaran SMS Brunei Prihatin merupakan salah satu kaedah yang berkesan untuk memudahkan orang ramai menghulurkan derma bagi membantu anak yatim di Negara Brunei Darussalam.

02 May 2020
1 - 30Next