Skip Ribbon Commands
Skip to main content

latest Announcement

Manage PermissionsManage Permissions
LANGKAH DE-ESCALATION FASA PERTAMA (OPERATIONAL READINESS LEVEL 1)
06 Jun 2020

1. PENGEMASKINIAN PROSES DE-ESCALATION FASA PERTAMA (OPERATIONAL READINESS LEVEL 1) BAGI PUSAT SUKAN TERTUTUP (INDOOR) DAN PUSAT SUKAN LUAR (OUTDOOR).


2. PERLAKSANAAN PROSES DE-ESCALATION FASA PERTAMA (OPERATIONAL READINESS LEVEL 1) BAGI PUSAT PENJAGAAN KANAK-KANAK (CHILD CARE CENTRE) DAN PUSAT ORANG KELAINAN UPAYA.


1.jpg

2.jpg

3.jpg‚Äč

Attachments