Skip Ribbon Commands
Skip to main content

GALERI GAMBAR

Galeri Gambar-Gambar Kementerian

 

MAKLUMAN

Maklumat Terkini

 

DIARI KEMENTERIAN

Aktiviti dan Makluman Kementerian

 

FESTIVAL LAYANG-LAYANG CETUSKAN KEHARMONIAN

Kikik Fest_FP.JPG

BANDAR SERI BEGAWAN, Ahad, 17 Mac. – Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah berkenan berangkat bercemar duli dan merasmikan Festival Layang-Layang (Kikik) Antarabangsa Kali Pertama. 

5/31/2019 12:00 AM -----------------------------
Cuti Awam Sambutan Ulang Tahun ABDB
7/15/2019 12:00 AM -----------------------------
Sambutan Ulang Tahun Keputeraan KDYMM Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah ke 73

BELIA TUAI HASIL PADI SEMBADA

140719-BeliaBerpadi (1).JPG

BANDAR SERI BEGAWAN, 14 JULAI 2019 –Empat orang pengusaha belia berpadi melaksanakan aktiviti mengatam padi varieti Sembada 188 di Tapak Projek Belia Berpadi, Kawasan Kemajuan Pertanian (KKP) Wasan.

PUSAT EHSAN TAMPILKAN BAKAT PELAJAR BERKEPERLUAN KHAS

pusat ehsan-charitymusic.1.jpg

JERUDONG, Sabtu, 13 Julai 2019 - Pusat Ehsan Al-Ameerah Al-Hajjah Maryam menganjurkan Persembahan Charity Music bertujuan bagi mengutip dana sambil menampilkan bakat dan kebolehan para pelajar berkeperluan khas pusat berkenaan yang berlangsung di Jerudong Park Ampitheatre.

BND29,800 BANTU MANGSA DITIMPA MUSIBAH

110719-Derma (8).jpg

BANDAR SERI BEGAWAN, Khamis, 11 Julai 2019 - Kerajaan Kebawah DYMM melalui Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan (KKBS) mengadakan Majlis Penyerahan Bantuan Kewangan Kerajaan berjumlah BND29,800 untuk diagihkan kepada 22 ketua keluarga yang ditimpa musibah.

MAJLIS KEAGAMAAN IRINGI PEMERGIAN BAKAL JEMAAH HAJI

110719-Bakal Haji (3).jpg

BERAKAS, Khamis, 11 Julai 2019 - KKBS mengadakan Sembahyang Sunat Hajat Berjemaah dan Doa Hajat bagi bakal-bakal jemaah haji warga kementerian tersebut yang diadakan di surau dan Dewan Citra Budaya, KKBS.

KDYMM Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan berangkat ke Upacara Perhimpunan Agung Hari Kebangsaan ke-35, Tahun 2019 yang berlangsung pada Hari Sabtu, 23 Februari 2019 di Taman Haji Sir Muda Omar 'Ali Saifuddien di Bandar Seri Begawan