Skip Ribbon Commands
Skip to main content

/Slider_images/4.JPG/Slider_images/2.JPG/Slider_images/1.jpg/Slider_images/3.jpg

SIJIL PENYERTAAN LARIAN JUBLI EMAS

Sila tekan pautan ini untuk memuat turun Sijil Penyertaan Larian Jubli Emas.

GALERI GAMBAR

Galeri Gambar-Gambar Kementerian

 

SEBUTHARGA

Maklumat Terkini

 

DIARI KEMENTERIAN

Aktiviti dan Makluman Kementerian

 

KKBS Pastikan PKBN Terus Relevan

DSC_2460.jpg

TEMBURONG, Sabtu, 9 Disember 2017 - Program Khidmat Bakti Negara (PKBN) akan terus relevan dan berperanan dengan meningkatkan mutu latihan yang sedia ada, menentukan barisan jurulatih yang benar-benar berkesan dan terlatih, agar segala pelaburan yang dilaksanakan berbaloi dan pulangan berganda yang dapat mencapai kepada matlamat kementerian ini dan juga Wawasan Negara 2035.

There are no items to show in this view.

379 Belia Sertai PKBN Pengambilan Ke-7

DSC_2464.jpg

TEMBURONG, Sabtu, 9 Disember 2017 - Tahun ini menandakan tahun kedua PKBN menggunakan Kem Kekal PKBN, Kampung Batu Apoi, Daerah Temburong dengan Pengambilan Ke-7 melakarkan satu lagi sejarah dengan pengambilannya terbesar iaitu seramai 379 belia (261 lelaki dan 118 perempuan).


Persatuan Boling 10 Pin sertai MMBC

DSC_2415.jpg

SERIA, Rabu, 6 Disember - Seramai 13 ahli Persatuan Boling 10 Pin akan mewakili Negara Brunei Darussalam bagi menyertai Pertandingan MMBC Penang Pesta International Bowling Championship 2017.

DIKIR SYARAFIL ANAM BERGEMA DI MASJID KILANAS

DSC_5080.JPG

KILANAS, Jumaat, 1 Disember 2017 - Ahli Jawatankuasa Takmir Masjid Kampung Kilanas menganjurkan Majlis Berdikir Syarafil Anam sempena Sambutan Maulud Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam 1439 Hijrah / 2017 Masihi, yang diselajurkan dengan penyampaian derma kepada anak-anak yatim, Kampung Kilanas. 

Pencak Silat Seni Budaya Warisan Orang Brunei

DSC_2100.JPG

BANDAR SERI BEGAWAN, Rabu, 29 November 2017 - Majlis Penutup Festival Seni Pencak Silat Sempena Sambutan Jubli Emas 50 Tahun Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam Menaiki Takhta berlangsung di Stadium Tertutup, Kompleks Sukan Negara Hassanal Bolkiah.

Yang Berhormat Pehin Datu Lailaraja Mejar Jeneral (B) Dato Paduka Seri Haji Awang Halbi bin Haji Mohd Yussof, Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan semasa menerima kunjungan hormat daripada Datuk Rozman bin Datuk Haji Isli, Pengerusi Perbadanan Labuan.