Skip Ribbon Commands
Skip to main content

/Slider_images/2.JPG/Slider_images/1.jpg/Slider_images/3.jpg

SIJIL PENYERTAAN LARIAN JUBLI EMAS

Sila tekan pautan ini untuk memuat turun Sijil Penyertaan Larian Jubli Emas.

GALERI GAMBAR

Galeri Gambar-Gambar Kementerian

 

SEBUTHARGA

Maklumat Terkini

 

DIARI KEMENTERIAN

Aktiviti dan Makluman Kementerian

 

BERANGKAT RASMIKAN SIMPOSIUM TEKSTIL TRADISIONAL ASEAN KE-6

DSC_1458.jpg

BANDAR SERI BEGAWAN, Isnin, 20 November 2017 - Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Hajah Rashidah Sa'adatul Bolkiah binti Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah berkenan berangkat menyempurnakan pembukaan rasmi Simposium Tekstil Tradisional ASEAN Kali Ke-6 yang diadakan di Hotel Antarabangsa Rizqun.

There are no items to show in this view.

KKBS ADAKAN MAJLIS DIKIR SYARAFIL ANAM

DSC_3396.jpg

LAMBAK KIRI, Isnin, 20 November 2017 - Sempena memperingati Hari Keputeraan Junjungan Besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang disambut pada setiap 12 Rabiulawal, Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan (KKBS) dan jabatan-jabatan di bawahnya mengadakan Majlis Dikir Syarafil Anam bertempat di Masjid Kampung Perpindahan Skim Tanah Kurnia Rakyat Jati Lambak Kiri.

PERSATUAN PACUAN EMPAT RODA BRUNEI SERTAI RAINFOREST CHALLENGE 2017

DSC_1419.jpg

Isnin, 20 November 2017 - Persatuan Pacuan Empat Roda Brunei mewakili negara dalam penyertaan salah satu daripada 10 acara besar dalam perlumbaan motor paling sukar di dunia yang akan diadakan di Pahang, Malaysia bermula dari 24 November hingga 5 Disember 2017.

Kesusasteraan Bidang Ilmu Membina Tamadun

IMG_0091.JPG

BANDAR SERI BEGAWAN, Jumaat, 17 November 2017 - Kesusasteraan sememangnya sering mengalami perubahan mengikut perubahan masa, budaya dan keadaan.

Wadah Fahami Sastera, Budaya Negara Serumpun

IMG_0099.JPG

BANDAR SERI BEGAWAN, Jumaat, 17 November 2017 - Negara Brunei Darussalam menjadi tuan rumah Perhimpunan Sasterawan Budayawan Negara Serumpun (PSBNS) Brunei 2017 yang dianjurkan oleh Angkatan Sasterawan dan Sasterawani Brunei (ASTERAWANI) dan PSBNS Chapter Brunei di Dewan Raya, Radio Televisyen Brunei, di sini.Yang Berhormat Pehin Datu Lailaraja Mejar Jeneral (B) Dato Paduka Seri Haji Awang Halbi bin Haji Mohd Yussof, Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan semasa menerima kunjungan hormat daripada Datuk Rozman bin Datuk Haji Isli, Pengerusi Perbadanan Labuan.