Skip Ribbon Commands
Skip to main content

GALERI GAMBAR

Galeri Gambar-Gambar Kementerian

 

MAKLUM BALAS

Kongsikan komen atau aduan biskita

 

PENERBITAN

Canang dan penerbitan

 

PKBN MAMPU CORAK BELIA MODAL INSAN BERKUALITI

120320-Upacara Tamat Latihan Pengambilan Ke-9.infofoto.2jpg.jpg

TEMBURONG, Khamis, 12 Mac 2020 - Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan berangkat ke Upacara Perbarisan Tamat Latihan PKBN Pengambilan Ke-9 yang diadakan di Padang Kawad, Kem Latihan PKBN, Batu Apoi.

8/20/2020 12:00 AM -----------------------------
Awal Tahun Hijrah 1442

25 FAKIR MISKIN TERIMA AGIHAN DAGING KORBAN

02082020 korban kg sg bunga-INFODEPT10-004 (1).jpg

BANDAR SERI BEGAWAN, Ahad, 2 Ogos 2020 - Majlis Perundingan Kampung (MPK) Sungai Bunga mengadakan Majlis Penyerahan Daging Ibadah Korban berlangsung di Pusat Aktiviti Pelancongan Seri Tanjung, MPK Sungai Bunga.

83 ASNAF TERIMA AGIHAN DAGING KORBAN

02082020-Majlis korban masjid STKRJ Lambak kiri (2).jpg

BERAKAS, Ahad, 2 Ogos 2020 - Jawatankuasa Takmir Masjid Skim Tanah Kurnia Rakyat Jati (STKRJ) Kampung Lambak Kiri mengadakan Majlis Pengagihan Daging Ibadah Korban kepada 83 asnaf fakir dan miskin, terdiri daripada penduduk kampung berkenaan. 

TIADA KETIRISAN DALAM KALANGAN WARGA EMAS YANG MEMERLUKAN

300720-Majlis Pengagihan Bantuan.edited.jpeg

BANDAR SERI BEGAWAN, Khamis, 30 Julai 2020 - Bantuan pihak Kerajaan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam melalui Jabatan Pembangunan Masyarakat (JAPEM), Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan (KKBS) kini diagihkan secara 'in-kind' kepada para penerima di kediaman masing-masing setiap bulan secara serentak di keempat-empat daerah.

MANGSA BENCANA KEBAKARAN TERIMA BANTUAN KEWANGAN

30072020 penyerahan bantuan kepada mangsa kebakaran@tkt8 kkbs (1).jpg

Bandar Seri Begawan, Khamis, 30 Julai 2020- Majlis penyerahan bantuan kewangan kerajaan kepada mangsa bencana kebakaran rumah melalui peruntukan Jabatan Pembangunan Masyarakat (JAPEM), Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan, berlangsung di Bilik Kunjungan, Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan.RABU, 15 JULAI 2020 - ULANG TAHUN HARI KEPUTERAAN KEBAWAH DULI YANG MAHA MULIA PADUKA SERI BAGINDA SULTAN HAJI HASSANAL BOLKIAH MU'IZZADDIN WADDAULAH IBNI ALMARHUM SULTAN HAJI OMAR ALI SAIFUDDIEN SA'ADUL KHAIRI WADDIEN, SULTAN DAN YANG DI-PERTUAN NEGARA BRUNEI DARUSSALAM KE 74 TAHUN.


dbp.png  JMM.png  psb1.png japem.png   jbs.pngpkbn.jpg bsbcic.png HBK.png