Skip Ribbon Commands
Skip to main content

/Slider_images/6.jpg/Slider_images/5.jpg/Slider_images/4.JPG/Slider_images/2.JPG/Slider_images/1.jpg

Logo & Tema Sambutan Hari Kebangsaan Negara Brunei Darussalam ke-34, Tahun 2018 (berserta huraiannya)

nota: 

1. Huraian telah dikemaskini pada 13 Februari 2018, 3 petang. 

2. Kalendar acara-acara sambutan telah dikemaskini (perubahan) pada 13 Februari 2018, 5 petang.

3. Kalendar Acara-acara sambutan telah dikemaskini pada 19 Februari, 12 tengahari


Sila tekan di pautan ini untuk memuat-turun.

GALERI GAMBAR

Galeri Gambar-Gambar Kementerian

 

SEBUTHARGA

Maklumat Terkini

 

DIARI KEMENTERIAN

Aktiviti dan Makluman Kementerian

 

BENDERA BESAR BERKIBAR MEGAH DI IBU NEGARA

DSC_5006.jpg

BANDAR SERI BEGAWAN, Jumaat, 16 Februari 2018Bendera besar Negara Brunei Darussalam berkibar megah di kawasan Lapang Kompleks Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah untuk menyemarakkan sambutan Hari Kebangsaan NBD yang ke-34.

KEBAJIKAN MANGSA BANJIR TERUS DIPELIHARA

DSC_5413.jpg

BANDAR SERI BEGAWAN, Rabu, 21 Februari 2018 Jabatan Pembangunan Masyarakat (JAPEM), Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan (KKBS) telah mengadakan Majlis Penyampaian Bantuan Kewangan Kerajaan bagi 121 orang penerima yang terjejas daripada Mukim Lumapas, Kampung Tanah Jambu dan Kampung Subok bertempat di Dewan Kuliah, Stadium Negara Hassanal Bolkiah, Berakas.

RIADAH BERBASIKAL SEMANGAT KEBANGSAAN, 25 FEBRUARI

INFODEPT10-003.jpg

BANDAR SERI BEGAWAN, Isnin, 19 Februari 2018 - Riadah Berbasikal Semangat Kebangsaan 2018 akan diadakan pada Ahad, 25 Februari bermula dan berakhir di Taman Haji Sir Muda Omar 'Ali Saifuddien di ibu negara.

BENDERA KECIL MEJA DIAGIHKAN DI DAERAH BELAIT

DSC_5160.jpg

KUALA BELAIT, Isnin, 19 Februari 2018 - Sejumlah 400 bendera kecil meja diagih-agihkan kepada pelajar-pelajar Sekolah Ugama Paduka Seri Begawan Sultan Omar 'Ali Saifuddien, Kuala Belait pada Program Semarak Pengibaran Bendera sempena Sambutan Ulang Tahun Hari Kebangsaan Negara Brunei Darussalam Ke-34, Tahun 2018.

 

KUKUHKAN SEMANGAT PATRIOTISME, HORMATI BENDERA NEGARA

Temburong-Bendera Kecil.jpg

TEMBURONG, Khamis, 15 Februari 2018 - Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan dengan kerjasama Kementerian Pendidikan, Kementerian Hal Ehwal Ugama, Jabatan Penerangan dan Pejabat Daerah mengelolakan Majlis Pengagihan Bendera Kecil Meja dan Program Semarak Pengibaran Bendera bertempat di Sekolah Rendah Sultan Hassan, Bangar.

Yang Berhormat Pehin Datu Lailaraja Mejar Jeneral (B) Dato Paduka Seri Haji Awang Halbi bin Haji Mohd Yussof, Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan semasa menerima kunjungan hormat daripada Datuk Rozman bin Datuk Haji Isli, Pengerusi Perbadanan Labuan.