Skip Ribbon Commands
Skip to main content

GALERI GAMBAR

Galeri Gambar-Gambar Kementerian

 

MAKLUM BALAS

Kongsikan komen atau aduan biskita

 

PENERBITAN

Canang dan penerbitan

 

KKBS TUMPUAN KEBERANGKATAN TIDAK BERJADUAL

30.11.20-lawatan tidak berjadual-Penerangan.1.jpg

BANDAR SERI BEGAWAN, Isnin, 30 November 2020- Keberangkatan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam ke Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan Tidak Berjadual.

There are no items to show in this view.

SAMBUTAN HARI KEBANGSAAN TETAP DIRAIKAN SECARA SIGNIFIKAN DENGAN IMPAK BERKESAN, BERKUALITI

25.01.21-JKTertinggi 1(15).jpg

BANDAR SERI BEGAWAN, Isnin, 25 Januari 2021 - Format Sambutan Ulang Tahun Hari Kebangsaan Ke-37 pada tahun ini agak berbeza daripada sambutan-sambutan lalu dengan mengambil kira situasi pandemik COVID-19 yang memerlukan negara untuk sentiasa berwaspada.

PENTINGNYA PERKONGSIAN, KERJASAMA BERPASUKAN

24.01.21-MAJLIS KONVOKESYEN PROGRAM CURAHAN ILMU 2020 (17).jpg

SALAMBIGAR, Ahad, 24 Januari 2021- Program Curahan Ilmu menunjukkan perkongsian sumber tenaga pengajar dan sokongan daripada semua peringkat masyarakat dalam menjayakan objektif yang dihasratkan. Ia adalah cerminan bahawa usaha membantu golongan yang memerlukan adalah tanggungjawab bersama dan program ini jelas menunjukkan kebolehan setiap pihak untuk memberikan impak yang signifikan dari peringkat akar umbi.

PELAJAR PROGRAM CURAHAN ILMU 2020 DIRAIKAN

24.01.21-MAJLIS KONVOKESYEN PROGRAM CURAHAN ILMU 2020 (21).jpg

SALAMBIGAR, Ahad, 24 Januari 2021 - Yang Berhormat Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan hadir selaku tetamu kehormat dan seterusnya menyempurnakan penyampaian sijil dan hadiah kepada para pelajar pada Majlis Konvokesyen Program Curahan Ilmu 2020 yang berlangsung di Dewan Binadiri, Pusat Pembangunan Belia.

KOMITMEN BERTERUSAN BANTU TINGKATKAN KUALITI PROJEK SCOT

23012021 Majlis penyampaian anugerah kehormat  (4).jpg

BANDAR SERI BEGAWAN, Sabtu, 23 Januari 2021- Yang Berhormat Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan hadir selaku tetamu kehormat pada Majlis Penyampaian Anugerah SCOT (The SCOT Honorary Award dan Stakeholder Award) bersempena Mesyuarat Agung Tahunan SCOT Ke-7, yang berlangsung di Bilik Mesyuarat, Pusat Belia.

Pelancaran Buku Dasar Belia Negara dan Strategi 2020-2035 dan Buku Garis Panduan.


dbp.png  JMM.png  psb1.png japem.png   jbs.pngpkbn.jpg bsbcic.png HBK.png