Skip Ribbon Commands
Skip to main content

/Slider_images/5.jpg/Slider_images/4.jpg/Slider_images/3.jpg/Slider_images/2.JPG/Slider_images/1.jpg

TERKINI

Pertandingan Filem Pendek - Tarikh tutup penyertaan dilanjutkan hingga 29 Jun 2019 (Sabtu)

GALERI GAMBAR

Galeri Gambar-Gambar Kementerian

 

MAKLUMAN

Maklumat Terkini

 

DIARI KEMENTERIAN

Aktiviti dan Makluman Kementerian

 

FESTIVAL LAYANG-LAYANG CETUSKAN KEHARMONIAN

Kikik Fest_FP.JPG

BANDAR SERI BEGAWAN, Ahad, 17 Mac. – Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah berkenan berangkat bercemar duli dan merasmikan Festival Layang-Layang (Kikik) Antarabangsa Kali Pertama. 

4/27/2019 8:00 AM -----------------------------
Sebati Dalam Jalinan Warna
5/31/2019 12:00 AM -----------------------------
Cuti Awam Sambutan Ulang Tahun ABDB
7/15/2019 12:00 AM -----------------------------
Sambutan Ulang Tahun Keputeraan KDYMM Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah ke 73

BELIA SIAGA MASA DEPAN, PENGLIBATAN BELIA, KEUSAHAWANAN PENTING KE ARAH PEMBANGUNAN BELIA

170619-Penutup Kongres Belia (2).jpg

BANDAR SERI BEGAWAN, Isnin, 17 Jun 2019 - Majlis Penutup dan Penyerahan Resolusi Kongres Belia Kebangsaan 2019, bertempat di Dewan Musyawarah, Pusat Persidangan Antarabangsa, Berakas.

PESERTA KBK DIRAIKAN DI MAJLIS MAKAN MALAM

160619-Mkn Mlm Kongress Belia-3.jpg

BANDAR SERI BEGAWAN, Ahad, 16 Jun 2019 - Peserta Kongres Belia Kebangsaan (KBK) kali kedua diraikan dengan Majlis Makan Malam yang berlangsung Pusat Persidangan Antarabangsa, Berakas. 

KBK TRANSFORMASI BELIA UNTUK BERGERAK

160619-OpeningKongressBelia.1.jpg

BANDAR SERI BEGAWAN, Ahad, 16 Jun 2019 - Majlis Perasmian Kongres Belia Kebangsaan (KBK) 2019 berlangsung di Pusat Persidangan Antarabangsa, Berakas.

BERUSAHA MELIBATKAN DIRI KE ARAH KEBAIKAN

030619-MajlisPertemuanBelia-1.jpg

LUMAPAS, Isnin, 3 Jun 2019 Majlis Pertemuan Belia dan Kepimpinan Belia Ramadan tahun 1440 Hijrah 2019 Masihi berlangsung di Masjid Kampung Lumapas.

KDYMM Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan berangkat ke Upacara Perhimpunan Agung Hari Kebangsaan ke-35, Tahun 2019 yang berlangsung pada Hari Sabtu, 23 Februari 2019 di Taman Haji Sir Muda Omar 'Ali Saifuddien di Bandar Seri Begawan